Wedstrijdreglement VNA Kuringen.

 • Iedere visser is verplicht het reglement te kennen.
 • Iedere visser is verplicht om in zijn eigen zone te vissen. Er mag enkel rechts van de visplaats tegen de kant gevist worden, behalve als je op de rechthoekige nummers 8, 28 of 45 of op de ronde nummers 1, 12 of 26 zit, dan mag er ook links gevist worden.
 • Het leefnet mag max. 1 meter naar links van je visplaats liggen.
 • Wedstrijdvissen: eerste fluitsignaal aanvang vissen en voederen, tweede fluitsignaal 5 minuten voor de pauze. Derde fluitsignaal stoppen met vissen en met voederen.
 • Tijdens de enkelwedstrijden mag men geholpen worden met het scheppen van een grote vis. Bij een koppelwedstrijd mag enkel de visser van hetzelfde koppel, de andere visser helpen scheppen.
  Het bestuur kan hierop uitzonderingen toe staan voor de aanvang van de koppelwedstrijd.
 • Inschrijvingen tot één uur voor aanvang van de wedstrijd.
 • Tijdens het wedstrijdvissen mag er max. 20 kg vis in elke leefnet. Het leefnet moet min. 2m lang zijn.
  Als er meer dan 22 kg vis in het leefnet zit, zal deze net niet meegerekend worden voor de wedstrijd.
  Indien de vis wordt teruggezet voor het wegen, krijgt men 0 punten.
 • Er mag geen vis overgezet worden van het ene naar het andere leefnet.
 • De haakgrootte is max nr. 12, weerhaak is verboden.
 • Er mag enkel gevist worden met één handlijn van max.11m en een aanslag van minimum 40 cm.
 • Maximum lengte van een stok zonder elastiek plus draad is 17m.
 • Maximum draadlengte stok met elastiek is 4 meter.
 • Het aas moet aangeboden worden op de bodem van de vijver. Inwerpen tijdens of direct na het voederen is niet toegestaan, dus extreem/expres karpers pikkelen is verboden.
 • Meermaals na elkaar inwerpen geeft aanleiding tot onregelmatig vissen en is dus niet toegestaan.
 • De vis dient bovengehaald te worden binnen de eigen zone, zonder de andere vissers te storen !
 • Geur-, kleur- en smaakstoffen zijn niet toegelaten.
 • De dobber waarmee men vist moet minstens 0,30 gr. lood kunnen dragen, er moet dus minstens
  0,30gr. lood aan de lijn hangen.
 • Er moet minstens één loodje op max 15cm van de haak hangen, alle andere op minder dan 30 cm van de haak.
 • Iedere visser dient zijn visplaats proper achter te laten (geen afval, visdraad of leeggoed)
 • Er mag alleen gevist worden met:
  • alle gekookte ongemalen granen en kikkererwten.
  • geen zaden behalve hennep (kemp).
  • alle levend aas en kasters, uitgezonderd rode vleesmaden.
  • 1 aardappelblokje met max. dikte van 1 maiskorrel.
 • Er mag alleen gevoederd worden met :
  • alle gekookte ongemalen of gekapte granen (max. 3 liter) (waarvan max. 1/2 liter kemp).
  • geen zaden
  • witte vleesmaden 1/2 liter.
  • kikkererwten.
 • Het voeder en aas moeten gepresenteerd worden in de 2 rode voederdozen van elk 1,5 liter/2,6 pints.
 • Buiten deze 2 dozen, zijn enkel ½ liter witte vleesmaden, regenwormen, kasters (enkel aan de haak) en eventueel, een KLEIN blikje met witte/gele mais en/of kikkererwten toegelaten.
 • Het is verboden om te voederen met een cup.
 • Voor elke wedstrijd worden er 3 willekeurige nummers getrokken. Deze zullen voor de aanvang van de wedstrijd, door iemand van het bestuur, worden gecontroleerd op voeder en vismateriaal (ook in de viskorf en toebehoren).
 • Het bestuur mag te allen tijde, alle materiaal en voeder controleren, dit mag niet geweigerd worden.
 • Bij één overtreding van dit reglement volgt er een sanctie (bv niet gewogen bij: heffen, slepen, bewust
  pikkelen, ….) of een uitsluiting in het klassement (bv bij het niet naleven van voeder of aas).
 • Bij deelname aan clubwedstrijden:
  • deelname aan minimum 5 wedstrijden om opgenomen te worden in de eindrangschikking.
  • de prijzen/bekers zullen enkel uitgereikt worden op het Clubfeest (in geval van overmacht kan deze regel herroepen worden).
 • Bij gelijke stand in het klassement van de clubwedstrijden geldt:
  • eerst de punten over de 10 wedstrijden, dan de punten over de 12 wedstrijden
  • bij gelijke stand dan de meest geviste wedstrijden
  • indien nog gelijk wordt het totaal gewicht geteld
 • Tijdens het seizoen is het bestuur gemachtigd om wijzigingen in het reglement door te voeren.

Houdt U aan de reglementen, eerlijkheid duurt het langst!!

Het bestuur VNA Kuringen