Initieel bestuurVoor het ontstaan van onze vissersclub moeten we terug naar mei 1952.

Het idee om een vissersclub op te richten kwam van Emiel Guison samen met Charel Bex, Nef Bex, Jules Lemmens, Jean Coenen en Jos Vandebroek.
Uiteraard moest de club ook een naam dragen. "Vermaak na arbeid", afgekort "VNA Kuringen", was geboren.

Doordat vele kanaal- en vijvervissers aansloten bij de club werd de naam VNA Kuringen al vlug bekend in de omstreken. Er moest een bestuur samengesteld worden. Emiel Guison werd voorzitter, Emiel Schraepen werd secretaris en Theodoor Bex werd penningmeester. De andere bestuursleden waren Pierre Vandebroek, Frans Vanempten, Louis Vanempten, Y. Mommen, A. Reniers, Frans Dekonink. Georgette en Bex.

In 1956 werd Pierre Vandebroek de nieuwe voorzitter. Samen met Roland Clabots richtte Pierre zich vooral op het wedstrijdvissen. Toen werd er ook gezocht naar een vijver en uiteindelijk vonden ze deze aan de Hommelheide te Kuringen-Heide. In de volksmond werd deze vijver "De vijver van Bams" genoemd. Het was een mooie vijver met heel veel vis op. Naast het vrije vissen en de wedstrijden werden er meerdere activiteiten gehouden om centjes in het bakje te krijgen. De Vlaamse kermis is er een voorbeeld van.

In 1986 kregen we de gelegenheid om een vijver naast de Platwijers in Kuringen-Heide van de Stad Hasselt te huren. Er werd heel wat afgevist en er werden tal van clubwedstrijden georganiseerd. Ook werden er clubwedstrijden gehouden op andere vijvers die afgehuurd werden. Door het groeiend aantal leden van vijvervissers en kanaalvissers werd besloten om de club in een A-ploeg en een B-ploeg op te delen. De A-ploeg waren de vissers die deelnamen aan grote kanaalwedstrijden en de B-ploeg specialiseerde zich in het vijvervissen. We werden lid van VLL, Verbroedering Limburgse Lijnvissers, in 1983. Zo werd er gevist op het Albertkanaal, het Kempisch kanaal in Balen, in Leopoldsburg, in Kwaadmechelen, in Geel, in Beringen, in Ham, in Mol en in Paal.

In 1989 wilden we andere waters verkennen en sloten we aan bij het MLV, het Maaslands lijnvissers verbond. Er werd gevist op de Zuid-Willemsvaart in Rotem, in Dilsen, in Elen, in Maaseik, in Eisden, in Lanklaar, in Rekkem, in Lanaken en in Bree. Door de schitterende resultaten van onze vissers bleven de nieuwe leden toestromen. In het topjaar, 1991, wonnen we de beker MLV en de wisselbeker.

Vanaf 1994 werd er terug aangesloten bij het VLL, Verbroedering Limburgse lijnvissers. Door de grote verplaatsingen en de bijbehorende kosten waren er steeds meer vissers van de A-ploeg die de overstap maakte naar de B-ploeg. Uiteindelijk werd er besloten om nog enkel met de vijvervissers verder te gaan. Er werd in samenspraak met de Stad Hasselt uitgekeken naar een andere aangepaste vijver.

Voorzitter Pierre, die de club gedurende 48 jaar door dik en dun leidde, droeg in 2004 het voorzitterschap over aan Willy Thoelen. Ondertussen kwamen de gesprekken met Stad Hasselt ivm een vijver in een stroomversnelling. Op 1 juni 2005 werd er gestart met het uitgraven van een prachtige vijver die zijn naam te danken heeft aan de omgeving, het Prinsenhof. De Prinsenvijver ligt aan de Overdemerstraat in Kuringen.

Vanaf 2006 beheert VNA Kuringen vzw. samen met vzw. HLV van Kermt deze prachtige vijver. Onze club met zijn goed uitgebouwd bestuur draait momenteel op volle toeren. Wij vinden ons een sociale, familiale club. Met vissers van jong tot oud die bijna dagelijks, van maart tot november, bij ons hun geliefkoosde sport komen beoefenen.

OpeningIn december 2009 zijn de beide clubs samen begonnen aan de bouw van een eigen clublokaal. Er was veel nood aan degelijke toiletten en een onderkomen bij slecht weer. Er moest ook plaats zijn om gereedschap te kunnen stockeren. Mede door de steun van het Stadsbestuur en subsidie van de stedelijke Sportdienst is het clublokaal in 2010 in gebruik genomen. Het clublokaal werd feestelijk ingehuldigd op 15 mei 2011 door burgemeester Hilde Claes en schepen van sport Brigitte Smets.

Vanaf 01/01/2013 heeft onze penningmeester Pierre Vandebroek zijn functie, die hij vele jaren met hart en ziel heeft uitgeoefend, overgedragen aan onze nieuwe penningmeester David Bielen.

Wij zijn er van overtuigd dat David deze functie uitstekend zal volbrengen zoals zijn voorganger!

Vanaf eind 2016 hebben onze voorzitter Willy Thoelen en secretaris Wim Vandereyt hun funktie, die zij vele jaren met veel inzet en vreugde hebben uitgeoefend overgedragen aan Rony Theunis en Daniël Polders.

Wij zijn er van overtuigd dat ook zij ten volle hun bijdragen zullen leveren voor het verder uitbouwen van de club.

Het bestuur is trots op het werk van onze leden aan het clublokaal.

De samenstelling van het huidig bestuur vind je terug op de homepagina van onze website.